Odbiory mieszkań

Kupiłeś mieszkanie od dewelopera?
Upewnij się, że jego stan techniczny jest zgodny z umową i normami.


Zamów profesjonalny odbiór.

Odbiór zostanie dokonany w oparciu o Polskie Normy i przy pomocy fachowych narzędzi.

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe rozporządzenia oraz Polskie Normy, które regulują dopuszczalne odchyłki wykonawcze. Ich dobra znajomość oraz zdolność obiektywnej oceny stanu mieszkania jest podstawą rzetelnego i profesjonalnego odbioru.

 • Warunków techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r)
 • Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
 • PN-B-10110:2005 - Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania techniczne
 • PN-B-10100:1970 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 • PN - 63/B-10145 - Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych
 • PN - EN/1279-1:2005(U) - Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne
 • PN - 75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN - 88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Odbiór  mieszkania / lokalu /domu - zakres usług

 

Zakres przeglądu technicznego mieszkania w stanie deweloperskim:

 • powierzchnia mieszkania [sprawdzenie zgodności z umową, inwentaryzacją powykoanwczą w oparciu o normę powołaną w umowie]
 • tynki na ścianach i sufitach [odchylenia od kierunku pionowego, odchylenia od płaszczyzny, odchylenia od kąta prostego, zarysowania, wady tynków - zgodnie z normą]
 • posadzki cementowe - podłoga [odchylenia od płaszczyzny i poziomu, maksymalne niezdylatowanie powierzchnie, dylatacje pomiędzy ścianą i wylewką, wygląd zewnętrzny, pęknięcia]
 • stolarka okienna [ zarysowania szyb i wady (pęcherze, rysy, ciała obce) szyb, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne ram ościeżnic i skrzydeł , działanie mechanizmu zamykania/otwierania oknpo, prawności rozwierania oraz uchylania (regulacja), szczelność, zabrudzenia , odchylenia od pionu i płaszczyzny, kompletność okna - klamki, nawiewniki, maskownicy, zaślepki ]
 • drzwi wejściowe i próg [płynność i łatwość zamykania i otwierania drzwi.klasa odporności na włamanie, działanie klamki zamków i zawiasów, wysokość osadzenia drzwi (czy pozostaje miejsce na płytki/panele, czy nie są  za nisko/wysoko) , uszkodzenia powłoki drzwi, klamek, szyldów, zawiasów, uszczelki, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, poprawność rozwierania (regulacja), szczelność, zabrudzenia],
 • otwory dla drzwi wewnętrznych [wymiary, poprawność lokalizacji],
 • parapety wewnętrzne i zewnętrzne [uszkodzenia,zarysowania, prawidłowość osadzenia, spadki, jakość wykończenia , uszczelnienia]
 • balkony, taras, balustrady [ułożenie płytek z uwzględnieniem spadków, jakość ułożenia płytek, wykonania elewacji przynależnej do mieszkania, balustrady - sposób zamontożu i ich jakości (zarysowania, wgniecenia w konstrukcji), uszczelnienia
 • instalacje elektryczna [sprawdzenie z zgodność  poprawności rozmieszczenia osprzętu elektrycznego, wod-kan., grzejników, wentylacji; poprawność montażu osprzętu, opis tablicy , działanie bezpieczników, obecność prądu w gniazdkach, poprawność działania włączników światła ]
 • instalacje wod-kan [ rozmieszczenie podejśc wody i odpływów oraz ich wysokość zgodnia z projektem i warunkami technicznymi, wystąpienie przecieków w mieszkaniu (ślady zawilgocenia,
 • grzejniki [ sposób zamocowania grzejnika, czy nie posiada uszkodzeń i wgniecień, sprawdzenie czy posiada pion i poziom, działanie termostatu , brak przecieków ];
 • komórka lokatorska, miejsce postojowe (sprawdzenie wymiarów, uszkodzeń, poprawności wykonania),
 • zawilgocenia, miejsca rozwoju pleśni (w przypadku występowania),
   

Zakres przeglądu technicznego domu w stanie deweloperskim: 

 • dom [ zgodność wykonania zgodnie z projektem czy dom posiada niezbędne dokumenty potrzebne do użykowania budynku ],
   
 • elewacja budynku [ prawidłowo i esteyka wykonania, obecność uszkodzeń i niedociągnięć ], 
   
 • pokrycie dachu [ prawidłowość wykonania, estetyka wykonania okuć i uszczelnien przejść przez dach ],
   
 • strych [ zgodność wykonania zgodnie z projektem i prospektem ]

 

Badania termowizyjne – sprawdzenie mieszkania/domu/ lokalu profesionalną kamerą termowizyjną FLIR E75  - wiecej informacji pod linkiem  - badania wykonywane są w okresie zimowym

 

FLIR0215.jpg      FLIR0341.jpg     FLIR0162.jpg

 

 Krok  „ 1 ” – analiza dokumentacji technicznej przesłanej przez Klienta

Przed odbiorem/ sprawdzeniem  prosimy klienta o przesłanie na maila dokumentację techniczną tj.: rzut mieszkania, zmiany lokatorskie , standard/opis wykończenia, prospekt informacyjny,  rzuty  instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., wentylacji, obmiar powykonawczy powierzchni mieszkalnej

 Krok „ 2 ” – spotkanie na 10-15 minut przed planowaną datą odbioru technicznego 

Przed obiorem mieszkania omawiamy z Klientem przebieg spotkania, odpowiadamy na pytania Klienta oraz udzielamy rad dotyczących spisywania protokołu odbiorowego.

 Krok  „ 3 ” – wizji lokalna na obiekcie, przegląd techniczny

Usługę wykonujemy osobiście i jesteśmy wyposażeni w najwyższej klasy przyrządy jakich wymagają normy, odbiór przeprowadzamy w oparciu o polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

 Krok „ 4 ” – spisanie protokołu odbioru mieszkania/domu/lokalu

W trakcie odbioru jak i po zakończonym odbiorze omawiamy z Klientem wykryte wady i usterki oraz udzielamy niezbednych wskazóweki, które usterki mają szczególnie duże znaczenie. Następnie udzielamy wsparcia przy spisaniu protokołu odbioru mieszkania/domu/lokalu zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego.

 

2010-2022 © Kierownik budowy Kraków, Odbiory Mieszkań Kraków

stat4u