Kierownik budowy

W zakresie działalności proponujemy:

 • Zakres czynności jaki dla kierownika budowy przewiduje ustawa z dn. 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89. Poz414. Z późniejszymi zmianami),
 • Zgłoszenie budowy w PINB,
 • Sporządzenie planu BIOZ,
 • Systematyczne prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji budowy,
 • Systematyczna kontrola budowy poprzez sprawdzanie poprawności wykonanych robót pod względem technicznym oraz jakościowym,
 • Odbiory techniczne robót zanikowych,
 • Konsultacje techniczne dotyczące optymalizacji kosztów, doboru optymalnej technologii i odpowiednich podwykonawców,
 • Kontrola poprawności wykonania robót zgodnie z projektem,
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • Uczestnictwo w odbiorach końcowych,
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
 • Przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Domy

Domy szkieletowe

Budownictwo wielorodzinne

2010-2022 © Kierownik budowy Kraków, Odbiory Mieszkań Kraków

stat4u